Αρχική Σελίδα » ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παραλαβή και παράδοση της αποστολής αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα εντός Θεσσαλονίκης.

ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Παραλαβή και παράδοση της αποστολής αυθημερόν ή την επόμενη ημέρα εντός Αθήνας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παραλαβή και παράδοση της αποστολής από την μια πόλη στην άλλη αυθημερόν ή την επόμενη μέρα.

ΕΠΑΡΧΙΑ-ΝΗΣΙΑ

Παραλαβή και παράδοση της αποστολής σε χερσαίους ή νησιωτικούς προορισμούς εντός 1-2 εργάσιμων ημερών αναλόγως με τον προορισμό.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παραλαβή της αποστολής από Ελλάδα (Θεσσαλονίκη ή Αθήνα) και παράδοση της σε κάποια χώρα εκτός Ελλάδος. Ο χρόνος παράδοσης κυμαίνεται ανάλογα με τον προορισμό.

ΣΑΒΒΑΤΟ

Παραλαβή ή παράδοση της αποστολής Σάββατο.

ΠΡΩΙΝΗ

Παραλαβή ή παράδοση της αποστολής έως τις 10 το πρωί.

ΑΓΟΡΑ

Αγορά της αποστολής από τον αποστολέα.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Παράδοση της αποστολής, παραλαβή του οριζόμενου ποσού σε μετρητά ή επιταγή και επιστροφή στον αποστολέα.

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Παραλαβή και παράδοση της αποστολής εντός ημέρας.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Παράδοση της αποστολής με χρονική δέσμευση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Παράδοση της αποστολής με παραλαβή αριθμού πρωτόκολλου και επιστροφή στον αποστολέα.

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παράδοση της αποστολής στην ειδική υπηρεσία με διεκπεραίωση των κατάλληλων διενεργειών και επιστροφή των ζητούμενων δικαιολογητικών στον αποστολέα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ειδοποίηση παράδοσης της αποστολής μέσω μηνύματος ή email.