Αρχική Σελίδα » Ογκομετρικό βάρος

Υπολογισμός ογκομετρικού βάρους

Τα Διεθνή Ογκομετρικά Βάρη υπολογίζονται βάσει του τύπου:

Ογκομετρικό Βάρος σε χιλιόγραμμα = Μήκος x Πλάτος x Ύψος σε εκατοστά / 5000

Στις περιπτώσεις που το ογκομετρικό βάρος μιας αποστολής είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό βάρος, η χρέωση της αποστολής γίνεται βάσει του ογκομετρικού βάρους.

(kg)